Konstruktion

Vi arbetar märkesoberoende och vi kan även specialtillverka lösningar för våra kunders behov. KC samarbetar gärna med entreprenörer och arkitekter för att maximera effekter, minimera spilltid och förhindra att missförstånd begås.

Vi är med vid konstruktionen för skolor, arenor, hyreshus, gym, mm och vi ser även över befintliga system vid behov.

KC Active Building

Koncept för ett helhetsperspektiv

KC Active Building innebär helhetskoncept av energisystem. Helheten av system menas med en komplett lösning för ett optimalt energisystem. Hur lösningen ser ut är beroende på byggnadens egenskaper och omgivande klimat. Konceptet innefattar en mängd olika produkter och principer vilka med rätt sammansättningar och kombinationer för byggnaden skapar en energieffektiv byggnad med bra komfort och reducerat effektbehov med hjälp av termisk energilagring.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå