Utveckling

Utveckling är det område som KC brinner mest för och arbetar med dagligdags. Vi brinner för att arbeta med att utveckla helt nya, mer effektiva, miljö och energismarta system. Vi arbetar även en del med patentlösningar.

Pågående projekt

  • Luftrenare samt energiåtervinning av storköksventilation, Ett projekt tillsammans med Enjay AB. Mer information kommer efter förpackning och påbörjad lansering. Lansering beräknas ske under 2017
  • Minivärmepump. En värmepump anpassad för passivhus och aktivhus. Prototyper är byggda och testade under 8 års tid. Senaste versionen kommer under året att förpackas och levereras till några utvalda objekt. Slutversion som även är anpassad och testad för villor/radhus med självdrag samt mekanisk frånluft kommer att presenteras och målet är att denna ska förpackas och rulla ut under 2018.
  • Vision är en värmepump anpassad för hyreshus med självdrag samt mekanisk frånluft. Vision är till för att minska kostnaden för byggnadens VVC förluster samt anpassa ventilationen för vinter samt sommardrift. SFP värdet är behovsstyrt och fläkt samt styrning anpassas för att förbättra ventilering vid brand. Delar av prototypen är testade under mer än 20år. Räknar inte med en lansering/förpackning förrän 2019.
  • PCD är ett system med helhetslösning för ”kylning” samt uppvärmning av större byggnader så som lagerbyggnader, hotell, köpcentra, skolor, kontor m.fl. Systemet är under test och finns i dag till viss del integrerat i byggnader och industri. Beräknad lansering/förpackning sker under 2021
  • Genomför uppföljning av utvecklingsprojekt åt fastighetsbolag