Projekt

Vision har en unik lösning för energiåtervinning till hyresfastigheter med självdrag och mekanisk frånluft. Vision riktar sig i första hand till hyreshus.

  • Vision bygger på väl beprövade metoder och principer inom VVS. Under 80-talet konstruerade vi system för snabb och ekonomisk avfrostning för att på ett enkelt sätt spara energi. Med vår erfarenhet och kunskap har vi med väl beprövade systemlösningar konstruerat Vision. Kombinationen av energisnål avfrostning tillsammans med tidigare erfarenheter inom ventilationssystem och modern styrteknik gör Vision till en intressant och unik produkt.
  • Vision är utvecklad för att förbättra ventilationsåtervinningen i byggnader och för att samtidigt upprätthålla god profil under kommande energi- och miljökrav.
  • Vision är utvecklad för att reducera kostnaderna för drift och underhåll.
  • Aktivhus är ständigt under utveckling. Byggnader byggda i tidigare faser (Bland annat Hyreshus från 2012) har en uppmätt energiåtgång från 19 kWh/m2*år och en innetemperatur på ca 22.5 oC. Villa med uppmätt energiåtgång på 8 kWh/m2*år. Finns även andra byggnader och verksamheter med liknande resultat. Den fortsatta utvecklingen av systemen leder till att systemen förbättras och anpassas till fler verksamheter och byggnader.
  • Byggledning samt projektledning åt Klippan kommun
  • Uppföljning av energiprojekt åt Örebroporten
  • Utbildning av personal samt uppföljning av byggnaders tekniska system åt Mölndals stad
  • Projektledning, utredning och ombyggnad av badhus